Ügyvédi Iroda - Dr Bukoszáné dr. Ládi Judit
Dr. Ládi Judit Ügyvédi Iroda
Cím: 1138 Budapest, Párkány utca 11.
Telefon: +36 70 905-3848
E-mail:
Honlap: www.ladiugyved.hu
Közbeszerzés, (info)kommunikációs jog, ingatlanügyek, cégügyek

Ingatlan adásvételi szerződés

  • Ingatlanszerzéshez kapcsolódó szerződések, okiratok elkészítése
  • Teljes körű jogi tanácsadás a földhivatal előtti ügyvédi képviselettől és a tulajdoni lap beszerzésétől, az új tulajdonos tulajdonjogának az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséig
  • Külföldiek ingatlanszerzésével kapcsolatos engedélyek beszerzése
  • Ingatlanbérleti, ingatlanhasználati szerződések elkészítése
  • Jogi képviselet ingatlannal kapcsolatos birtokvitákban, elbirtoklási ügyekben
  • Ingatlanokkal kapcsolatos egyéb jogvitákban peres és peren kívüli jogi képviselet
  • Társasházak alapítása, alapító okiratok, szervezeti- és működési szabályzatok elkészítése, társasházak jogi képviselete