Ügyvédi Iroda - Dr Bukoszáné dr. Ládi Judit
Dr. Ládi Judit Ügyvédi Iroda
Cím: 1138 Budapest, Párkány utca 11.
Telefon: +36 70 905-3848
E-mail:
Honlap: www.ladiugyved.hu
Közbeszerzés, (info)kommunikációs jog, ingatlanügyek, cégügyek

Közbeszerzés

Közbeszerzés kapcsán a mellett, hogy rendszeresen részt veszek a közbeszerzéssel kapcsolatos szakmai konferenciákon, és napi szinten nyomon követem a kapcsolódó jogszabályi és egyéb változásokat, az alábbi végzettségekkel rendelkezem:

2004: Budapesti Műszaki Egyetem Közbeszerzési menedzser- szakértő
(tanúsítvány száma: OKÉV BME 07 028302)
2005: Budapesti Műszaki Egyetem - Közbeszerzési referensi képesítés (52 3435 10 azonosító szám)
2005: Hivatalos közbeszerzési tanácsadói bejegyzés 326. sorszám alatt

Ajánlatkérők részére:
  • A becsült érték meghatározástól a szerződéskötésig a közbeszerzési eljárás teljes körű lefolytatása, amely magában foglalja minden előírt dokumentum előállítását (részvételi, ajánlati, ajánlattételi felhívások, összegezések, tájékoztatók, jegyzőkönyvek, bírálati lapok, stb.)
  • A dokumentáció szerződés-tervezetének elkészítése (pl. vállalkozási, szállítási, tervezési, megbízási szerződések, atipikus szerződések) majd eredményes eljárásban annak véglegezése
  • A közbeszerzési szabályzat elkészítése
  • Jogi képviselet a Közbeszerzési Döntőbizottság előtt
  • Eseti közbeszerzési jogi tanácsadás (például az elektronikus közbeszerzés informatikai jogi kérdéseiben, közbeszerzési terv elkészítése során, stb.)
Ajánlattevők részére:
  • közbeszerzési jogi tanácsadás az ajánlat összeállítása során
  • ajánlattevő képviselete jogorvoslati eljárásban