Ügyvédi Iroda - Dr Bukoszáné dr. Ládi Judit
Dr. Ládi Judit Ügyvédi Iroda
Cím: 1138 Budapest, Párkány utca 11.
Telefon: +36 70 905-3848
E-mail:
Honlap: www.ladiugyved.hu
Közbeszerzés, (info)kommunikációs jog, ingatlanügyek, cégügyek

Polgári jogi szerződések

  • Adásvételi, ajándékozási szerződések, csereszerződések elkészítése és ellenjegyzése
  • Bérleti szerződések
  • Megbízási szerződések
  • Vállalkozási, építési, tervezési szerződések
  • Öröklési és életjáradéki szerződések
  • Végrendeletek
  • Szerződésekhez kapcsolódó jótállási, szavatossági, kártérítési ügyek peres és peren kívüli intézése